SFERA 2023

Sfera d.o.o. Mostar

Čevrina 9a, Mostar 88 000

Kontakt

+387 65 397 923

E-mail

elvira.maric@sfera.ba

POGLEDAJTE PROGRAM KONFERENCIJE

09:00 – 10:00 Registracija učesnika

 

10:00 – 10:30 Ceremonija otvaranja konferencije

 • 10:30 – 10:50 “Energetska efikasnost u zgradarstvu – proračuni ušteda energije, od MVP platforme do naprednih simulacija” 

prof.dr. Armin Teskeredžić Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

 • 10:50 – 11:05 ‘Toplotne pumpe zrak-zrak i zrak-voda kao energetski učinkovita rješenja za sisteme grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a iz asortimana kompanije Deltron”

Tijana Tomić, saradnica u tehničkom odjelu, Deltron d.o.o

 

 • 11:05 – 11:25 ‘Tranzicija bosanskohercegovačke energetike i obnovljivih izvora energije”

Edhem Bičakčić, dipl.ing.el. Predsjednik bh komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE

 

 • 11:25 – 11:40 ”Carrier i HVAClab”

Benjamin Kozadra, HVAClab d.o.o.

 

 • 11:40 – 11:55 “Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, obaveze i izazovi u KGH sektoru”

mr.sc. Azra Rogović-Grubić, d.i.g. stručna savjetnica – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

 • 11:55 – 12:05 ”Značaj upravljanja za energetsku efikasnost u sustavima grijanja i klimatizacije”

Robert Krešo, dipl.ing.str., CTO – Alfa Therm

 

 • 12:05 – 12:20 ”Razvoj tržišta energetskih usluga u Bosni i Hercegovini”

Hamdija Mujezin, voditelj projekata URBANLED, SolarCET, IDA, UNDP

 

12:20 – 13:05 Pauza

 

 • 13:05 – 13:20 ”Midea Toplotne pumpe, VRF sistemi”

Ivan Uzbašić, area service and sales manager South East Europe, Luk d.o.o

 

 • 13:20 – 13:40 “Toplotne pumpe i obnovljivi izvori energije’’

mr.sc. Eldar Hukić, dipl.ing.el. Stručnjak za tržište i snabdijevanje energijom, FERK

 

 • 13:40 – 13:55 ”Clivet rješenja sustava za grijanje”

Nihad Mulaosmanović, direktor Techning d.o.o.

 

 • 13:55 – 14:10 “Digitalni vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru”

Feđa Bajraktarević Ekspert za pravne poslove na USAID-ovom Projektu asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)

 

 • 14:10 – 14:25 ”Energetska učinkovitost HVAC sistema”

Marko Moldovan, direktor Taurus KGV d.o.o Sarajevo

 

 • 14:25 – 14:35 ”Zrak voda sustavi”

Vedran Kren, dipl.ing.stroj. voditelj ureda, country manager TROX Austria GmbH

 

 • 14:35 – 14:50 ”Projektovanje KGH sistema nestambenih zgrada i ispunjavanje zahtjeva kod energijskog certificiranja objekta” 

Ismar Jamaković, dipl.ing.maš. Voditelj projekata, Ceteor d.o.o. Sarajevo

09:30 – 10:30 Registracija učesnika

 

 • 10:30 – 10:50 ”Izazovi u planiranju i projektovanju integriranih fotonaponskih sistema” 

Ekrem Mušić, CEO i ekspert za fotonaponske sisteme, EMT SOLAR d.o.o. Sarajevo, Prva bh. solarna akademija

 

 • 10:50 – 11:05 ”Rešenja sa obnovljivim izvorima energije i toplotnim pumpama – za rezidencijalne i komercijalne zgrade –dekarbonizacija sa Daikin toplotnim pumpama” 

Meho Zatega, inženjer za razvoj poslovanja u BiH

 

 • 11:05 – 11:25 ‘’Zakonodavno-regulatorni okvir o provođenju energijskih audita KGH sistema u FBiH’’ 

Aida Jelinić, Šefica odsjeka za energijsku efikasnost, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH

 

 • 11:25 – 11:45 ‘’Implementacija tehnologija obnovljivih izvora energije u KGH sistemima, zgradarstvu i industriji’’

Meho Kulovac, dipl.ing.maš. CTO, nLogic Advisory

 

 • 11:45 – 12:00 ”Predstavljanje kompanije Caleffi – Komponente za toplinske pumpe”

Mladen Divković, Caleffi, prodajni predstavnik za BiH

 

 • 12:00 – 12:15 ”Dekarbonizacija karbonski-intenzivnih industrija u Bosni i Hercegovini”

Albin Toljević, tehnički saradnik na projektima URBANLED, SolarCET, IDA, UNDP
Fejsal Ćorović, tehnički saradnik na projektima URBANLED, SolarCET, IDA, UNDP

 

 • 12:15 – 12:25 ”LINEAR softverska rešenja za BIM projektovanje HVAC sistema”

Dejan Stelkić, PMO d.o.o. Beograd

 

12:25 – 13:10 Pauza

 

 • 13:10 – 13:20 ”Dizalice topline Weishaupt”

Darko Popović, tehnički, direktor Weishaupt d.o.o.

 

 • 13:20 – 13:30 ”Energetski monitoring zgrada pomoću elektroničkih tlačno neovisnihregulacijskih ventila”

Samo Šmid, univ.dipl.ing., tehnička i komercijalna podrška za trgove SI, HR, BIH

 

 • 13:30 – 13:45 ‘‘EUREM – European EnergyManager‘‘

Azra Ramić Stellvertretende Delegierte, Zamjenica direktorice Predstavništva njemačke privrede u BiH

 

 • 13:45 – 14:05 ”Grijanje u vrijeme energetske krize – prilike i izazovi”

mr.maš. Fahira Batovac, dipl.ing.maš., Član Odbora Matične sekcije inženjera mašinske struke, Inženjerska komora Federacije BiH

 

 • 14:05 – 14:25 ”Korištenje obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori”

Miodrag Macanović, dipl.ing.maš., Inženjerska komora Crne Gore

 

14:25 – 14:30 Završna riječ